V Leskovci se sice koštovalo i zelí, prim ale patřil slivovicím. Foto Jiří Koňařík