Rozhovor: Karolinka přišla o místostarostu

Uveřejněno

KAROLINKA – Rozepře ve vedení města, trestní oznámení i protesty občanů. To vše provází v poslední době dění na politické scéně v Karolince. Situace gradovala uplynulý týden ve středu na jednání zastupitelstva, kde místostarosta Bohumil Rožnovják (ČSSD) rezignoval. Níže vám přinášíme rozhovor s ním i starostkou Karolinky Marií Chovanečkovou (SNK – Karolinka).

Více v tištěné podobě týdeníku Jalovec

BOHUMIL ROŽNOVJÁK:

Na posledním jednání zastupitelstva jste oznámil, že rezignujete na post místostarosty. Kdy a proč jste se tak rozhodl?

„Rezignaci na post místostarosty jsem zvažoval několik měsíců, poslední dobou k tomu přispěly i zdravotní důvody. Ale především jsou to, nebo spíše byly, neustálé neshody mezi mnou a paní starostkou. Neustále mi byly podsouvány a vyčítány chyby v práci, které byly zapříčiněny spíše její nečinností než mým špatným rozhodnutím. Z její strany docházelo z mého pohledu až k šikanoznímu jednání vůči mé osobě, kdy si například nechala udělat výpis z mého služebního telefonu a pak na radě města mi bylo vyčítáno, komu volám a proč. V neposlední řadě došlo až výhrůžkám typu ještě jednou budeš proti mně, tak si s tebou promluví můj muž. Celé to vidím jako snahu o nějakou politickou likvidaci. Do poslední chvíle jsem ctil koaliční dohodu, ale dále to prostě nelze.“

Karolinkou momentálně hýbou dvě kauzy. První je plánovaná přístavba požární zbrojnice…

„Projekt požární zbrojnice jsem poprvé viděl při předvádění na zastupitelstvu, ač jsem v radě několikrát o to usiloval. Vždy mi bylo řečeno, že není ještě k dispozici. Projekt řeší přístavbu požární zbrojnice zcela bezohledně k občanům v okolí, kteří nebyli o tom informováni a už vůbec to nebylo s nimi projednáno. Rovněž je stavba v rozporu s územním plánem města. Jednotka je maximálně nadstandardně vybavena technikou a spíše ze strany starostky je snaha vytvořit ve městě profesionální jednotku hasičů. Je to suplování státních hasičů a snad i snaha o jakousi likvidaci či omezení činnosti okolních sborů. Samozřejmě placeno z obecní kasy.“

Druhou je černá skládka na prostranství pod Stanovnicí…

„Černá skládka na takzvaných lagunách je tady už od stavby přehrady Stanovnica. Nedávno zde proběhla kontrola z České inspekce životního prostředí, kdy ještě nebylo vydáno patřičné rozhodnutí a paní starostka zde nechala vyvézt odpad z pily. Tvrdí, že se jedná o zeminu pro projekt klidové zóny, ale lze prokázat z fotodokumentace, že se jedná spíše o odpad. Já si nedovedu představit, že by zde lidé chodili na procházky, kdy z jedné strany půjde zápach z kompostéru a z druhé hluk ze skateparku. Do toho všeho tady má vzniknout ještě heliport pro vrtulník ZS. Podle mě jsou to zbytečné finanční prostředky. Vždyť máme všude kolem dokola spousty přírody, kde občané mají zaručený klid. No, a navíc mokřad v létě vysychá, to tam snad budeme vozit vodu?“

Jak vy osobně momentálně vidíte situaci v Karolince? S čím jste spokojen, co vám naopak vadí?

„Situace pod silně autoritativním vedením není dobrá. Jasně o tom hovoří například to, že budeme mít již čtvrtého ředitele bytového podniku za posledních pět let. Ten poslední zkrátka nechtěl dělat přesně to, co paní starostka chce. Dobrá práce je od tajemnice paní Denkoci, která pracuje se seniory. Také ředitel školy Mgr. Šrámek je velice schopný člověk a v neposlední řadě paní Havlová, ředitelka ZÚŠ. Tito lidé až tak nepodléhají tlakům paní starostky a za to díky.“

Jak dlouho jste byl ve vedení města a jak si dál představujete své působení po rezignaci na post místostarosty?

„Ve vedení města jsem byl přesně pět let a myslím, že za mnou je mnoho práce a především zisk nemalých finančních prostředků pro město. První volební období bylo v rámci spolupráce s paní starostkou velmi dobré. Po volbách v roce 2014, kdy získala celkem velký mandát, se situace změnila. Podle mne podlehla zdánlivé neomezené moci a snaze o všem rozhodovat bez jakékoliv porady. Tohoto já součastí určitě nechci být.“

Jak budou vypadat vaše následující dny?

„Momentálně si pár dnů ještě odpočinu od posledních hektických událostí, a to hlavně po psychické stránce. O práci se nebojím a v této chvíli již se něco i objevuje. Z politiky také neodcházím, poslední dění je pro mne velká zkušenost.“

MARIE CHOVANEČKOVÁ:

Místostarosta Rožnovják na posledním zastupitelstvu oznámil rezignaci. V médiích zaznělo, že kvůli sporům ve vedení města. Jak to vnímáte vy?

„Pan místostarosta Rožnovják na společném jednání mezi ČSSD Karolinka a členy SNK – Karolinka dne 17. listopadu ve večerních hodinách, kdy byla písemným dodatkem ukončena Koaliční smlouva mezi ČSSD a SNK – Karolinka, sám sdělil, že odchází z postu místostarosty, jeho názor jsme respektovali, a to již vzhledem k tomu, že jeho práce na postu místostarosty byla neuspokojivá. Z tohoto důvodu mu byla Radou města Karolinka udělena výtka. Rovněž byl radou pověřen k dořešení pracovních úkolů, které mu byly určeny. Zástupci ČSSD i SNK – Karolinka se domluvili, že bude podán návrh na odvolání místostarosty na základě jeho osobní žádosti jako program bodu do zastupitelstva. To, že jsme se názorově rozešli, jako spor nevnímám.“

Jaký bude další postup? Kdo místostarostu nahradí, jakým způsobem bude fungovat koalice?

„Koaliční dohoda byla ukončena v úterý 17. listopadu ve večerních hodinách. Na zastupitelstvu ve středu 18. listopadu na základě své žádosti a svého pochybení, které přiznal místostarosta na zastupitelstvu, pan Rožnovják požádal o návrh na odvolání z funkce místostarosty. Tento byl podán a odhlasován. Po odhlasování bylo toto místo uvolněného 1. místostarosty zrušeno. Budeme pokračovat tak jako dosud v postu starostky Marie Chovanečkové a neuvolněné místostarostky Mgr. Bohumily Václavíkové, včetně stávajících členů rady města Ing. Michala Kořenka, Bc. Oldřicha Škorňáka. Rada města doplnila novou členku paní Danielu Bártkovou. To, že jsme se názorově rozešli, jako spor nevnímám. Vše proběhlo na žádost pana Rožnovjáka.“

Nehrozí třeba předčasné volby?

„Opozici se i přes veškeré snahy nepodařilo situaci vyhrotit tak, aby mělo dojít k předčasným volbám. Rozhodně předčasné volby nehrozí.“

Na zastupitelstvu se vedla ostřejší debata stran přístavby zbrojnice. V jaké fázi je akce, jak vnímáte výtky některých občanů, kteří se staví proti?

„Do programu zastupitelstva dne 18. listopadu byla zařazena právě prezentace přístavby garáží pro JPO II, financované z projektu IROP a bytů pro členy IZS. Pokud nazýváte na zastupitelstvu ostřejší debatou názory občanů, ano, ale bohužel měli občané pouze jednostranné informace, protože za mnou nebo projektantem, který projekt zpracovává, nikdo nebyl, a právě na zastupitelstvu se mělo o projektu diskutovat, jenže bohužel bylo to vyhroceno tím, že občané tuto přístavbu nechtějí, že tam nebudou mít slunce. Vše je však podloženo propočtem dle norem a slunce tam opravdu bude. Je to vždy jen otázka komunikace. Chápu, že každá změna přináší negativní i pozitivní. Bohužel, k obyvatelům sousedního domu se dostala, nevím od koho, pouze negativní stránka projektu. O pozitivní stránce nebylo možno ani diskutovat. Samozřejmě to není otázka jen pouze tohoto jednání. S obyvateli nadále budeme diskutovat o tomto projektu a případných změnách ku prospěchu obou stran. O tento projekt se bude teprve žádat, nyní se realizují všechny přípravy pro podání projektu, přístavba garáží je zhruba odhadnuta asi na 10 milionů korun, pokud by projekt uspěl, 9 milionů by hradila dotace, 1 milion spoluúčast města. Byty jsou odhadnuty na 4 miliony, ty bohužel nejsou možné hradit z dotace, hledají se cesty financování. Rekonstrukce stávající zbrojnice z roku 1947 zhruba za 2 miliony, rovněž z dotace. Jednak je to historický význam a účelový význam hasičské zbrojnice v tomto místě již od zmiňovaného letopočtu 1947. Byl zde i návrh postavit zbrojnici novou, samozřejmě, je to otázka najít vhodnou stavební parcelu a hlavně finance, jelikož výstavba nové zbrojnice by musela jít z rozpočtu města a částku odhaduji minimálně na 30 milionů. A to opravdu město není schopno zvládnout vlastními silami. Ing. Pavel Dekret z HZS Zlín právě ve své prezentaci na zastupitelstvu zdůraznil povinnost města zajistit prostředky a síly pro JPO II. Město je zřizovatelem této jednotky a je to povinnost, vyplývající pro město, ze zákona. Je důležité vytvořit podmínky tak, aby byl zásah co nejrychlejší a nejkvalitnější. Za vše zodpovídá Zastupitelstvo města Karolinky. Naše jednotka JPO II zasahuje při záchraně života a majetku na katastru Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinka a Velké Karlovice.“

Mluvilo i o černé skládce pod Stanovnicí. Jak to vypadá s chystaným projektem mokřadu a parku? Co je pravdy na tom, že se tam vyváží i odpad z pily?

„Pod tak zvanými lagunami se 20 let skladoval odpad. Nyní se objevila výzva z dotačního titulu právě jako šitá na míru, kdy by se mohla tato celá plocha rekultivovat ve spolupráci s CHKO, které tuto lokalitu monitoruje ve věci mokřadu minimálně 6 let. Jelikož tam žijí velmi vzácní živočichové a projekt je rozpracován jako naučná stezka pro výuku nejen mládeže, co se týká biotopu a života v jednotlivých lokalitách. Výkopová zemina, která tam je nyní navezena z pily, je tu uskladněna pro tento účel, protože se tříděním má oddělit zemina od kamene a tento materiál použít pro tento účel. Na základě oznámení nám neznámého občana, které není ojedinělé, byla provedena kontrola z České inspekce životního prostředí Brno této lokality, celá záležitost je předmětem šetření. Nejprve se začal zpracovávat dotační titul a tento výkopový materiál byl pak následně navážen pro tento účel. Současně je rovněž v této ploše vynechána část parcely, kde by se plynule zakomponoval betonový skatepark, a tak by se propojila symbióza člověka a přírody. Samozřejmě se hledá dotační titul na zafinancování skateparku, a tím zpříjemnění volnočasové aktivity mládeže nejen místní, ale i okolní.“

Taky tam padla zmínka o trestním oznámení na neznámého pachatele spojeným s fungováním města. Mohla byste to nějak komentovat?

„Ano byla podána 4 trestní oznámení jedním oznamovatelem na neznámého pachatele. K jednomu trestnímu oznámení bylo již vydáno usnesení. Věc se odkládá s tím, že ve věci nejde o podezření z přečinu. Další 3 jsou v šetření. Po došetření zbylých 3 oznámení se k celé záležitosti vyjádříme. Počet podnětů a trestních oznámení vnímáme jako silnou kritiku na naši dosavadní 5letou práci, a to hlavně k velkému množství zrealizovaných a funkčních projektů. Je to názor nejen můj, ale i členů SNK – Karolinka.“

Za rozhovor oběma poděkoval Jiří Koňařík

 

 

Přidat komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>