Rožnov zdraží byty až o 300 %. Nájemníkům hrozí vyhazov

Uveřejněno

Lidé bydlící v rožnovských městských bytech by měli být na pozoru. Zastupitelé na svém podzimním zasedání dali zelenou nové koncepci rozvoje bydlení, která přináší změny, jež se většině současných nájemníků rozhodně líbit nebudou. Hlavní tvůrce nového předpisu místostarosta Jan Kučera pravidla odůvodňuje tím, že chce zastavit pokles počtu obyvatel a zároveň nabízí pomocnou ruku sociálně slabým, seniorům, zdravotně postiženým a mladým lidem.

Více v tištěném vydání týdeníku Jalovec

 

113 Komentářů

 1. Nechápavec says:

  čumím jak péro z gauča a několikrát jsem moji říkal ať mňa štípne, protože jsem si myslel, že spím. Řekl někdo těm papalášům, že jsou voleni občany?

 2. Všeci nás hodili přes palubu says:

  8.3 Projednání strategického dokumentu s názvem „Koncepce rozvoje bydlení
  města“
  Předkladatel: Ing. Jan Kučera, Ing. Ivo Marcin
  Rada města uložila 10. 6. 2016 odboru rozvoje úkol ve spolupráci s ostatními odbory aktualizovat koncepci rozvoje
  bydlení se zaměřením na zhodnocení stávajícího bytového fondu ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a
  návrhu bytové politiky ve městě, včetně podpory výstavby nových bytových a rodinných domů
  s důrazem na využití Fondu rozvoje technické infrastruktury, ve vazbě na uložený úkol provést revizi a aktualizaci
  Fondu rozvoje technické infrastruktury.
  Pro tvorbu Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm (dále jen KRB) byl zřízen Řídící výbor, který
  jako zastřešující orgán dohlížel na zřízené pracovní skupiny (dále jen PS) KRB, které se podílely na tvorbě částí
  KRB dle jejich zaměření:
  Řídící výbor KRB – 4 zasedání (24. 4. 2017, 11. 5. 2017, 31. 5. 2017 a 19. 9. 2017), emailová korespondence, 13
  členů (vedení města, zástupci opozičních stran, vedoucí vybraných odborů MěÚ RpR)
  PS pro výkup inženýrských sítí – 4 jednání (7. 12. 2016, 11. 1. 2017, 6. 4. 2017, 11. 4. 2017), 6 členů (místostarosta
  města RpR, architekt města RpR, zástupci MěÚ RpR – finanční odbor, odbor správy majetku, odbor právní a odbor
  rozvoje)
  PS pro bytovou politiku města – 4 jednání (7. 12. 2016, 11. 1. 2017, 5. 4. 2017, 19. 4. 2017 a 19. 7. 2017), 19 členů
  (místostarosta města RpR, zástupci MěÚ RpR – finanční odbor, odbor správy majetku, odbor sociální, odbor
  rozvoje, zástupci nominovaní politickými stranami zastoupenými v zastupitelstvu města, zástupci komisí Rady
  města – Bytová, Sociální a Rada seniorů, zástupci Úřadu práce ČR)
  Analytik rozvoje města – sběr, užití a interpretace dat, tvorba metodiky, konzultace, příprava podkladů
  Doporučení Řídícího výboru KRB
  Řídící výbor na svém 1. zasedání projednal podobu analytické části KRB a doporučil ke schválení Radě města
  a Zastupitelstvu města připravenou Vizi KRB, cíle včetně vizí těchto cílů a jednotlivá opatření.
  Řídící výbor na svém 2. zasedání doporučil Radě města a Zastupitelstvu města schválení odložení termínu
  dopracování části KRB týkající se Cíle II Bytová politika města (Městské byty) a tedy KRB jako celku do října 2017
  s předložením na zastupitelstvo města konané dne 31. 10. 2017 z důvodu rozsáhlosti tématu a závažnosti výstupů
  KRB jak interně (administrativa a řízení problematiky městských bytů), tak externě (veřejnost a sociální dopady).
  Řídící výbor na svém 3. zasedání doporučil Radě města a Zastupitelstvu města ke schválení Cíle I Podpora
  budování / výstavby bytů a domů, a tedy znění aktualizace Pravidel výkupů staveb veřejné technické a dopravní
  infrastruktury, červen 2017 a zachování funkčního principu, kdy je pro výkupy inženýrských sítí finančně čerpáno
  z Fondu rozvoje technické infrastruktury (dále jen FRTI), jehož zdrojem je 40% z příjmů z daně z nemovitosti, a
  v případě vyčerpání FRTI možnost jednorázového navýšení zdrojů Zastupitelstvem města z rozpočtu města.
  Řídící výbor na svém 4. zasedání doporučil Radě města a Zastupitelstvu města ke schválení dopracovanou
  část KRB týkající se Cíle II Bytová politika města (Městské byty) a tedy KRB jako celku (Analytická část,
  Návrhová část, Implementační část) – viz příloha č. 1 této důvodové zprávy.
  Usnesení ze 4. zasedání Řídícího výboru KRB (10 hlasujících):
  1| Řídící výbor KRB souhlasí s navrženou implementační verzí KRB, týkající se Cíle II Bytová
  politika města (Městské byty), kdy „Stávajícím nájemcům, kterým končí platnost smlouvy
  v období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018, bude nabídnuto prodloužení smlouvy dle původních
  podmínek nejvýše však s platností do 31. 12. 2018, z důvodu závažnosti otázky bydlení jako
  životní situace, kterou nelze řešit v horizontu dní či měsíců.“. Od 1. 1. 2019 tak budou plně
  implementovány podmínky a pravidla definované novou Koncepcí rozvoje bydlení města 2018-
  2028.
  PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
  2| Řídící výbor KRB doporučuje Radě města projednat a Zastupitelstvu města schválit
  Návrhovou část KRB
  PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
  3| Řídící výbor KRB doporučuje Radě města projednat a Zastupitelstvu města schválit Akční
  plán KRB na roky 2018-2020
  PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
  Rada města doporučila zastupitelstvu schválení přiložené koncepce na svém jednání dne 13. října 2017
  usnesením č. 1461/93.
  Seznam příloh, které jsou součástí materiálu:
  P1- strategický dokument Koncepce rozvoje bydlení města (KRB) Rožnov pod Radhoštěm 2018-
  2028
  P2 – Implementační tabulka KRB
  P3 – Schéma KRB – nové řešení bytové politiky
  P4 – Pravidla výkupu staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury
  Diskuse:
  ➢ Ing. Kučera Jan – v krátkosti seznamuje zastupitele s tímto strategickým
  dokumentem.
  ➢ Ing. Holiš – doplňuje, že materiál vznikal na půdě úřadu a zpracovával jej odbor
  rozvoje. Děkuje tak všem, kteří se na vyhotovení dokumentu podíleli.
  ➢ P. Vychodil – město zakoupilo dvě bytové jednotky, které již prošly rekonstrukcí, táže
  se proč stále nejsou obsazeny?
  ➢ Ing. Kučera Jan – na rekonstrukci bytů nám byla teprve nedávno poskytnuta dotace.
  Nyní již řešíme obsazování bytů vhodnými nájemníky, výběrem je pověřena bytová komise ve
  spolupráci se zástupci samospráv.
  ➢ P. Koryčanský – upozorňuje na nutnost obměny nájemníků v městských bytech, aby
  zde lidé nebyli moc dlouho a vnímali tyto byty pouze jako startovací.
  Hlasování o usnesení č. 7/XXI.
  Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a schvaluje „Koncepci
  rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm pro 2018 – 2028“ z října 2017 ve znění
  uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená koncepce je součástí tohoto
  usnesení.
  Hlasování o usnesení č.7/XXI:
  Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0

  Usnesení přijato

 3. Občan says:

  Zkusme se zkontaktovat s panem Koryčanský, je to jediný člověk, ze kterého má radnice strach. Bez něho nic nezmůžeme.

  • Občan 2 says:

   já věřím panu Vychodilovi.

  • Všeci nás hodili přes palubu says:

   ➢ P. Koryčanský – upozorňuje na nutnost obměny nájemníků v městských bytech, aby
   zde lidé nebyli moc dlouho a vnímali tyto byty pouze jako startovací.

 4. Rožnovanka says:

  Podvod na nájemníky. Slyšela jsem, že paní Rousová sice bojovala, ale nakonec nic nezmohla. Současné vedení nemá lidské cítění.

 5. Nájemce says:

  Tak v OKD je průser zdražení nájmu o polovinu, tady se zdražuje o tři sta procent a televize mlčí. Hnus.

 6. ROŽNOVAN says:

  HOLIŠ NENÍ POLITIK, JE TO PODNIKATEL.HOLIŠ THE END.

 7. Maléřová says:

  NE kulturáku,NE knihovně!

 8. Marek says:

  tak tomu říká radnice veřejná diskuze? hlavněže s lidmi komunikují kdejakou kravinu jako parkoviště či chodníky, ale bytovou politiku zamlčí. Proč asi kučero? A ta propaganda, kdyby nebylo těhle novin, tak víme úplný nic. Chceme referendum na knihovnu a kulturák, celá rodina i známí řeknou NE.

 9. Kulturni dum za 150 000 000,- Kdyz si spocitate. ze domek stoji kolem 3500000,- Vydelte si to sto padesati mega. Tolik by se postavilo mestskych domku a prilakalo by to lidi do mesta. To je koncepce do budoucna a najmy pro mestskou kasu. Skatulata hejbejte se neni zadna koncepce. Investice do vydelecnych akci, to je koncepce. Bohuzel si roznovaci zvololi spise zajmove skupinky typu Nemocny Roznov. Misto slusnych, zkusenych lidi z Roznova a treba napric politickym spektrem. U techto voleb to jde. Zvolit lidi, nikoli cele strany a hnuti.

Přidat komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>