Potvrzeno! Medková zůstává ředitelkou ZŠ Křižná

Uveřejněno

V. M. – Ostře sledovaný konkurz na nového šéfa Základní školy Křižná proběhl v pátek 17. května ve Val. Meziříčí. Volbě předcházela petice občanů proti složení komise (viz. níže), které dle názoru zhruba 250 signatářů nahrávalo současné ředitelce Mileně Medkové. Radnice ale stížnost odmítla jako nedůvodnou (zdůvodnění pod peticí) a Medková svůj post u komise obhájila. Výsledek už potvrdila městská rada a stávající ředitelka tedy zůstává na dalších 6 let.

Více v tištěné podobě týdeníku Jalovec.

Petice občanů proti obsazení konkursní komise

My, níže podepsaní občané, zejména rodiče žáků a bývalí žáci Základní školy Valašské Meziříčí Křižná, jsme po důkladném posouzení všech okolností velmi vážné situace, která může následovat po provedení konkursu na pracovní pozici ředitele výše uvedené základní školy, pokud by opět byla konkursem vybrána paní PhDr. Milena Medková, dosavadní ředitelka této školy, jsme o své vlastní vůli ve snaze přispět ke správnému rozhodnutí konkursní komise touto peticí vyjádřit nesouhlas s tím, že do konkursní komise byli jmenováni jako její členové:

1. Paní Mgr. Jana Bernátková, učitelka základní školy Valašské Meziříčí-Křižná, neboť tato přímo a při všech příležitostech podporuje jednání a chování, byť by to bylo nesprávné současnou ředitelku školy, ačkoliv je jí známo, že byly na paní ředitelku v nedávné době podávány stížnosti či podněty nebo návrhy na její odvolání právě pro nepřijatelný přístup paní ředitelky k žákům školy a k některým rodičům, takže její působení v konkursní komisi nebude ať při jejím jednání či rozhodování objektivní,

2. Paní MUDr. Libuše Dvořáková, je jmenována do komise za školskou radu, která je ve školské radě jmenována za zřizovatele Město Valašské Meziříčí, není tedy zástupcem rodičů (ve škole nejsou její děti žáky). Ve školské radě je zástupcem zákonných zástupců nezletilých žáků či zletilých žáků pan Radek Adamec Dis., který je náhradníkem a s ohledem na jeho pozici ve školské radě by jeho účast v konkurzní komisi bylo nejen odbornější, ale lze tvrdit, že i přínosnější.

Máme za to, že správným složením konkurzní komise může být zajištěno objektivní a správné rozhodnutí, kterým bude vybrán takový kandidát, jehož jak odborný tak morální profil bude garantovat to, že žáci uvedené školy budou po všech stránkách vzděláváni a tím i vychováváni k takovým hodnotám, jako jsou upřímnost, pravdomluvnost, ochrana a pomoc slabším, naslouchání odlišným názorům, napomáhání spravedlivým projevům, úcta k pedagogům, kteří berou své povolání učitele jako poslání a snaží se žákům co nejvíce ze svých znalostí a zkušeností předat a motivovat je k hlubšímu vzdělávání, což se v poslední době, za vedení školy paní ředitelkou, stalo pouze slovní proklamací, nikoliv tím, co by se stalo denní praxí ve škole. Mnozí z učitelů, kteří právě vedli výuku svých předmětů na vysoké úrovni nejen z odborného hlediska, ale i z morálních hledisek, tolik potřebných v současné době, odešli a takovou ztrátu pocítili nejen samotní žáci, ale i jejich rodiče. Snahou petice je tedy nejen to, co již bylo výše uvedeno, ale dosáhnout toho, že školu povede nejen skutečný odborník, ale i ten, pro kterého nejsou morální hodnoty jen pojmem, ale skutečnou hodnotou, ke které je zapotřebí vést žáky a to zvláště vlastním příkladem.

Stanovisko odboru školství, kultury a sportu MěÚ Val. Meziříčí

Na základě skutečností uvedených v petici občanů podané paní Pavlou Markovou bylo Odborem školství, kultury a sportu MěÚ Valašské Meziříčí (dále jen OŠKS) provedeno šetření procesních záležitostí v souvislosti se jmenováním konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Valašské Meziříčí. Zjištění OŠKS:

1. Konkursní komise byla řádně a ve správném termínu jmenovaná Radou města Val. Meziříčí dne 27.3.2018 usnesením číslo R 92/67 bod 1 v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (v termínu 30 dní před konáním konkursu).

2. Složení konkursní komise určuje vyhláška MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích. Konkursní komise v případě konkursu na ředitele školy zřizované obcí (zde městem Valašské Meziříčí) má celkem 7 členů, kteří jsou určování takto:

a) 2 členové určení zřizovatelem,

b) 1 člen určený ředitelem krajského úřadu,

c) 1 člen, kterým je odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

d) l člen, kterým je pedagogický pracovník přís lušné právnické osoby vykonávající

činnost školy

e) l člen, kterým je školní inspektor České školní inspekce,

t) l člen, kterým je člen školské rady.

3. OŠKS prověřil, že určení pedagogického pracovníka do konkursní komise vzešlo z jednání pedagogické rady ZŠ Křižná konaného dne 12.3.20 18 (doloženo zápisem z pedagogické rady).

4. OŠKS prověřil, že člen konkursní komise za školskou radu ZŠ Křižná byl určen na základě jednání školské rady ZŠ Křižná dne 09.3.2018 (doloženo zápisem zjednání školské rady).

5. Ostatní členové konkursní komise byli určeni v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.

Z šetřeni Odboru školství, kultury a sportu vyplývá, že výtky uvedené v petici na složení a jmenování konkursní komise jsou nedůvodné.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Komentářů

 1. radnice si zadělala na problém says:

  jako by nestačily příklady,kdy rodiče tzv.nemají pravdu.Co bude následovat,je mnohokrát odžito,ale světská moc je prostě nepoučitelná.Je to jako s papaláši,kteří tvrdí,mlčte,Brusel má pravdu.Lid ale ví,že nikoliv.Tak si to milá rado užij.Budou volby.

 2. paní Medková dobře ví,že měla v komisi politickou tlačenku,ví to i rodiče says:

  pokud by ředitelka školy měla podporu rodičů,bylo by vyhráno,jenže tomu tak není.Vyhazovat své odpůrce,zhnusit jim práci ve škole tak,aby sami odešli,to je to,co zažila škola Podskalka v Rožnově.Závěr byl takový,že tiše bylo městem ředitelce doporučeno,ať jde sama pryč.Stalo se,učí jinde a je po inauguraci nového,šikovného kvalitního ředitele,ve škole konečně klid.

 3. Medková se drží....jako says:

  je k tomu takové rčení tady všude u nás. Ale atmosferu na pracovišti nezvládá. Není nic snažšího než občanský protest.Školu platíme my z našich daní.Pokud je výrazně jiná než je představa rodičů, bylo by vhodné prostě děti do školy nějaký čas neposílat. Prostě není záruka takového vyučování,zejména prostředí , které předepisují osnovy.Pokud se rodiče kvalitně domluví, tady tahle „medová“ nevydrží do švestek. Až bude mít vlastní školu, může dělat ofuky. Zatím jí ten trenažér jejího amaterismu platíme z našich daní všichni.

  • To by šlo! says:

   přeci kotrmelce ředitelky musí jít absolutně mimo vyučování. Děti ve škole nejsou pulci v akvariu. Pokud zametá jakoředitelka s učiteli je třeba zamést s ní. Kvalifikovaný protest rodičů shora popsaný je dobrý nápad.Petice jsou radnici pro srandu. Neposlat děcka do školy s kvalifikovaným zdůvodněním je logické. Kdykoli zdůvodnitelné. Rožnováci – jen do ní!

   • Dominika says:

    Využívat děti k řešení osobních sporů je blbý nápad, to může napadnout jen hodně nemocného člověka!

    • ale no tak says:

     zatím drze využívá situace ta smečka na radnici. Děti jedině uvítají pauzu ve vyučování. Zejména vedeného takovou diletantkou. Věci se musí posouvat ve prospěch společnosti. Ne ve prospěch smečky arogantních tlučhubů na radnici.Když se ti na radnici neostýchají použít jakýkoliv prasáren nedá se nic dělat. Prasárna za prasárnu. Je nová doba.

    • Co ví pseudonym „Dominika“ o řešení osobních sporů a o blbosti? Pokud by nebyla blbost u moci, pak by se mohlo začít mluvit o zdraví! Navíc v této škole využívá dětí ke svým zájmům kde kdo! Když už se nejen rodiče, ale i žáci sami brání proti vyhazovu kvalitních učitelů a staví na odpor proti ředitelce, pak je znovuzvolení takové ředitelky pro radu města naprostou politickou sebevraždou. My voliči, nejsme potomci! Jasně víme, že 3 objektivní hlasy konkurzní komise 4 podjaté hlasy nepřehlasují!!!

 4. Každý,kdo se "pohyboval" v okresní,či krajské politice,tak vám potvrdí,že says:

  výběr do komisí je řízen se záměrem prosadit určitého člověka do funkce.Jmenování ředitele školy je citlivá věc.Alespoň u těchto pozic by partajničení mělo skončit.Děje se tak od převratu.Myslím,že tato kauza jmenováním dopředu vybrané osoby do funkce ředitelky,nekončí a neskončí.Po jmenování následuje msta a vyřizování si účtů se svými odpůrci.Nevím,kdo jste sledovali kauzu rožnovské Podskalky.
  Nakonec je tam nový,mladý ředitel a je klid.

  • že si tzv.politické strany,nedají pokoj says:

   Vůbec se nejedná o odbornost,morální a osobnostní profil ředitele.Jde pouze a jenom o to,zda dotyčná osoba má své lidi v komisi.
   Paní Medková si je uměla zajistit.Jen se netvařme,že to tak nechodí.Otázka,koho tam máš,naprosto přesně vystihuje situaci před tzv. volbou,

   • Pavelková says:

    A co s tím chcete dělat? Úroveň vrcholné politiky,resp. její neúroveň,má samozřejmě zásadní dopad na postupy a chování těch,co jsou na okrese a kraji u vesla.Ti si prosadí svou ředitelku i když to rodičům hlava nebere.Vyhazovy a odchody učitelů signalizují,že něco je špatně.Tento problém ale začíná vždy u nominace do komise.Ta řeší stranický zájem.
    Že je to špatně pro společnost,školu a pro děti?To nikoho nezajímá.
    Rodiče by to neměli vzdát.

 5. Přikládám pro informovanost občanů odkaz na petici, která v aktualitách pod textem petice upřesňuje vše šokující, nečestné a diskriminující, co petici předcházelo.

 6. multikulti inkludovaná says:

  není důležité,kdo kandiduje,ale kdo sedí v komisi.Tak se vyrobil ODS ředitel Trčka,aj.

Přidat komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>